Tarihçe

Kuruluşu 1911 yılına dayanan Üniversitemizin, İstanbul Yüksek Teknik Okulu olarak anıldığı dönemde, Bölüm teşkilatlanması söz konusu idi. O zamanki adıyla Teknoloji derslerini yürütmekte olan, hizmetlerini saygıyla andığımız Sayın Hocamız Prof. Mesut TOGAR ve diğer öğretim üyeleri Makina Bölümü bünyesinde ve kurullarında yer almışlardı.

Gerçek anlamda üniversiter bir yapıya kavuşmamızı sağlayan, 1184 Sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası’nın 1969 yılında yürürlüğe girmesi ile İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makina Bölümü’nde İmal Usulleri ve Makine Bilgisi Kürsüsü kuruldu.

O yıllarda kuruculuğunu üstlenmiş bulunan değerli bilim adamı, Sayın Hocamız Prof. Dr. Muzaffer SAĞIŞMAN’ın yönetiminde kısa süre içinde bilim dallarını oluşturup kadrolaşan ve halen bulunduğu binada laboratuarlarını kuran birimimiz daha sonra İmal Usulleri Kürsüsü adını aldı.

2547 Sayılı YÖK Yasasının 1982 yılında yürürlüğe girmesi ile Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde, yine o zamanki adıyla Teknik Resim ve Makina Elemanları Kürsüsü’nde bulunan öğretim üye ve yardımcılarının da katılımı ile Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı oluştu ve başkanlığa atanan Sayın Hocamız Prof. Faruk SUNER 1982-1988 yılları arasında görev yaptı. Daha sonraki dönemi kapsayan 1988-1991 yılları arasında Prof. Ömüral ARIKAN’ın yönettiği Anabilim Dalımıza, 1991 yılında kısa bir süre Prof. Mehmet Emin YURCİ başkanlık etti. 1991 yılındaki bir yasal düzenleme ile Mühendislik Fakültesinin dört ayrı Fakülteye dönüşmesinin ardından birimimiz tekrar yeniden yapılanmaya uğradı. Bu sıralarda, Üniversitemizin adı da değiştiğinden, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı olarak son şeklini aldı. Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanan Prof. Nurullah GÜLTEKİN 1992-1996 yılları arasında görev yaptı. Daha sonraki dönemde Anabilim Dalı Başkanlığı’nı devralan Prof. Mehmet Emin YURCİ 2012 yılı Eylül ayında bu görevi Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ’e devretmiştir. Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ’in emekli olması  üzerine 2015 yılı Eylül ayında Prof. Dr. Erhan ALTAN Anabilim Dalı Başkanı olarak seçilmiştir. Prof. Dr. Erhan ALTAN’ın emekli olması üzerine 2021 yılı Nisan ayında Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Anabilim Dalı Başkanı olarak seçilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı,

E-3 Blok & U Blok, 34349,

Beşiktaş, İstanbul - Türkiye

DUYURULAR

> Anabilim Dalımıza ait “Laboratuar” dersi dokumanlarına YTU MKM Laboratuvar Ders Kitabından ulaşabilirsiniz

Yeni çalışma notları ve föy  sayfalarının çıktısının alınarak laboratuar derslerine çalışılmış olarak ve föy sayfaları çıktısı ile  gelinmesi gerekmektedir.

 

> Anabilim Dalımıza ait “2020-2021 Güz Dönemi Ders Programını” indirmek için TIKLAYINIZ!

 

> Staj işlemleri hakkında bilgi almak, formlara ulaşmak ve diğer bilgiler için lütfen Eğitim-Öğretim - Staj sayfasına bakınız!