Eğitim - Öğretim

Anabilim dalımızın eğitim öğretim konuları ile ilgili bilgilerine bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Eğitim - öğretim ile ilgili genel duyurular bu sayfada yapılmaktadır.

Öğretim üyelerinin özel duyurularına ve dersleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için Akademik Personel başlığı altından kişisel web sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Anabilim dalımız tarafından verilen lisans ve  lisansüstü dersleri...

Makine tasarımı ve bitirme tezi/projesi alanları ve ilgili öğretim üyeleri...

Yüksek lisans ve doktora ile ilgili bilgiler…
Bu bölüm henüz kullanıma açılmamıştır.
Arş. Gör. Beyza Gavcar ve Arş. Gör. Metehan Demirkol’a danışabilirsiniz.

Staj komisyonu, duyurular, staj yapılabilecek işletmeler...

Anabilim dalımız uhdesindeki lisans laboratuar ve özel laboratuar ders içerikleri, föyler...

Lisansüstü

Makine Tasarımı - Bitirme Tezi/Projesi