Araştırma

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

Anabilim Dalımızda Yapılan Projeler

No

Proje Adı

Proje Türü

Tarih - Durumu

 

1

Otomotiv Sektöründe Kullanılmak Üzere Çevre Dostu Yeni Nesil Doğal Lif Takviyeli Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi

 

BAP

 

2018 - Devam Ediyor

 

 

2

Yüksek Mukavemet Düşük Alaşımlı Çeliklerin HSLA Gazaltı Kaynağında Farklı Tel, Gaz ve Parametre Kombinasyonları Kullanarak Elde Edilen Kaynak Metallerinin Mukavemet ve Mikroyapılarında Meydana Gelen Farklılıkların Araştırılması

 

 

BAP

 

 

2018 - Devam Ediyor

 

 

3

Köpük Enjeksiyon Kalıplama Yönteminde Şişirici Ajanlar ve Takviyeler Kullanarak İskelet Yapılı Biyopolimer Kompozitin Özelliklerinin Geliştirilmesi

 

 

BAP

 

 

2018 - Devam Ediyor

 

4

Seçici Lazer Ergitme Yöntemi İle Biyouyumlu İskelet Yapılarının İmalatı ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

 

 

BAP

 

 

2018 - Devam Ediyor

5

3B Baskılar İçin Destek Malzemelerinin İncelenmesi

 

TÜBİTAK 2209-A

 

2018 - Devam Ediyor

6

Gerçek Zamanlı Ölçüm Sistemi Entegre Edilmiş Üç Boyutlu Yazıcı Tasarım ve İmalatı

TÜBİTAK 2209-B

2018 - Tamamlanmış

 

7

Nano Akışkanlarla Radyant Döşemeden Isıtmanın Konveksiyon ve Radyasyon Açısından İncelenmesi

 

BAP

 

2018 - Tamamlanmış

 

8

Nano Grafen ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Epoksi Bazlı Yapıştırıcıların Geliştirilmesi ve Kesici Takımlarda Kullanılması

 

BAP

 

2018 - Tamamlanmış

 

9

Magnezyum ve Alaşımlarının Kimyasal İşlenmesi

 

BAP

 

2018 - Tamamlanmış

 

10

Biyomedikal Alanda Kullanılan Saf Titanyuma Titreşim Etkisi Altında Aşırı Plastik Deformasyon Uygulaması

 

TÜBİTAK 1002

 

2018 - Tamamlanmış

 

11

Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)

TÜBİTAK 1000

2017 - Tamamlanmış

 

12

Tornalamada Dik ve Eğik Kesme Şartlarında Tüm Deformasyon Bölgelerini ve Takım Aşınmasını İçeren Yeni Bir Sıcaklık Modelinin Analitik Olarak Geliştirilmesi

 

TÜBİTAK 1001

 

2017 - Devam Ediyor

 

13

Plasma Sprey Termal Bariyer Kaplamaların Lazer Yüzey Modifikasyonu Sonucu Mikro Yapısal ve Termal Şok Performansının İncelenmesi

 

BAP

 

2017 - Devam Ediyor

 

14

Fiber Takviyeli Polimerlerin Plastik Enjeksiyonunda Fiberlerin Kontrollü Yönlendirilmesinin Parça Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 

BAP

 

2017 - Tamamlanmış

 

15

Binek Araç Koltuk Karkasının Yüksek Güçlü Fiber Lazer Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesi

 

SANTEZ

 

2017 - Tamamlanmış

 

16

Bilimsel Araştırma ve Eğitimde Mobil Laboratuvar ile İleri Karakterizasyon Uygulamaları

İSTKA/Kalkınma Bakanlığı

 

2017 - Tamamlanmış

 

17

AM60 Serisi Magnezyum Alaşımlarının Soğuk Kamaralı Basınçlı Dökümünde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu

 

BAP

 

2017 - Tamamlanmış

 

18

Çok Parçalı Sac Konstrüksiyonlarda Kümülatif Ölçü Sapmalarının Ölçme ve Analizlere Dayalı Olarak Belirlenmesi

 

BAP

 

2017 - Tamamlanmış

 

19

Aşırı Plastik Deformasyon ile Ulaşılmış Ultra İnce Tane Yapıdaki Biyomedikal Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu

 

BAP

 

2017 - Tamamlanmış

 

20

Çift Gözlü Kapların Parçalı Bastırıcı İle Derin Çekilmesinde En İyileme Amaçlı Bir Algoritma Geliştirilmesi

 

BAP

 

2017 - Tamamlanmış

 

 

21

Çevreci Tersanelere İlk Adım: Gemi İmalatı Sırasında Ortaya Çıkan, Çevreye ve İnsana Zararlı Kaynak Gazlarının Ölçümü, Duman İçeriğindeki Solunabilir Partiküllerin Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

 

 

BAP

 

 

2017 - Tamamlanmış

 

22

Elektriği İleten Polimer Kompozit Malzemelerin Matkaplanmasında İşlem Parametrelerinin Kesme Performansına Etkilerinin İncelenmesi

 

BAP

 

2016 - Tamamlanmış

 

23

SiC Takviyeli Magnezyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Basınçlı Döküm Yöntemi ile Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

 

BAP

 

2016 - Tamamlanmış

 

24

Kalça ve Diz Protezlerinde Kullanılan Vitamin E Katkılı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Plazma ile Yüzey Modifikasyonu Sonucu Yüzey Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Ölçüm ve Değerlendirilmesi

 

BAP

 

2016 - Tamamlanmış

 

25

Kaynaklı İmalatta Ortaya Çıkan Zararlı Duman Miktarı Ölçümü İçin Kaynak Dumanı Kabini Tasarımı, İmalatı ve Emisyon Katsayısı Geliştirilmesi

 

BAP

 

2016 - Tamamlanmış

 

26

Östenitik ve Martenzitik Paslanmaz Çeliklerin Nano Akışkan Kullanılarak MQL (Minimum Miktarda Yağlama) Yöntemi ile Sürdürülebilir Frezelenmesi

 

TÜBİTAK 3001

 

2015 - Tamamlanmış

 

27

 

Dönen Yuvarlak Uçlu Tornalama Takımının Geliştirilmesi

 

TÜBİTAK 1001

 

2015 - Tamamlanmış

 

28

Plastik Enjeksiyon Yöntemi ile Titreşim Sönümleyici Sandviç Yapılı Polimer/Metal Makro Kompozitlerin Üretilmesi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

 

TÜBİTAK 1001

 

2015 - Tamamlanmış

 

29

Yüksek Talaş Kaldırma Performansı Sağlayan Dönen Yuvarlak Uçlu Tornalama Takımının Geliştirilmesi

 

TÜBİTAK 1001

 

2015 - Tamamlanmış

 

30

Nano Soğutucu Akışkanlı Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

 

BAP

 

2015 - Devam Ediyor

 

31

Endüstriyel Otomasyon Eğitim, İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Merkezi

İSTKA/Kalkınma Bakanlığı

 

2014 - Tamamlanmış

 

32

Basınçlı Döküm Yöntemi İle Magnezyum Alaşımı Parça İmalatı İçin Entegre Seri Üretim Hattı Tasarımı

 

SANTEZ

 

2014 - Tamamlanmış

 

33

Kesici Takım Uç Geometrilerinin Üç Boyutlu Modern Ölçme Tekniği Metotları İle Yüksek Hassasiyette Tespiti ve İş Parçası Yüzey Dokusuna Etkilerinin Araştırılması

 

BAP

 

2014 - Tamamlanmış

 

34

Ortopedi Alanında Kullanılan Titanyum Bazlı Biyouyumlu Inovatif Yapılar İçin Akademi ve Endüstri Temel Eğitim Ağı

AB Destekli Diğer Projeler

 

2014 - Tamamlanmış

 

35

 

Image Proses Setinin Geliştirilmesi

 

SANTEZ

 

2013 - Tamamlanmış

 

36

Magnezyum Alaşımlarının Basınçlı Dökümünde Ürün Kalitesine Etki Eden Proses Parametrelerinin Optimizasyonu

 

BAP

 

2013 - Tamamlanmış

 

37

Kalça Protezlerinde Sürtünmeye Bağlı Olarak Değişim Gösteren Fiziksel Büyüklüklerin ve Geometrik Özelliklerin Ölçüm, Analiz ve Metrolojik Değerlendirilmesi

 

BAP

 

2013 - Tamamlanmış

 

38

Nano Boyutta Takviye Malzemelerin Yüksek Yoğunluklu Polietilenin ve Polipropilenin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 

BAP

 

2012 - Tamamlanmış

 

39

Kesici Ağzı Yuvarlatılmış Aşınmış Takımlar ile Ortogonal Talaş Kaldırmanın Kayma Hatları ile Modellenmesi ve Analizi

 

BAP

 

2012 - Tamamlanmış

 

40

Çift Gaz Yönlendirmeli Gazaltı Kaynağında Koruyucu Gaz Türlerinin Kaynak Dikişinde Ortaya Çıkardığı Farklılıkların Araştırılması

 

BAP

 

2012 - Tamamlanmış

 

41

Kesici Takımların Fonksiyonel Derecelendirilmiş TiCN ve TiBCN İle Kaplanmasının Karakterizasyonu

 

BAP

 

2011 - Tamamlanmış

 

42

Yüksek Yoğunluklu Polietilenin ve Polipropilenin Antibakteriyel ve Mekanik Özelliklerinin Nano Boyutlu TiO2 ve ZnO Tozların Katkısı ile Geliştirilmesi

 

TÜBİTAK 1001

 

2011 - Tamamlanmış

 

43

Karbon Nanotüp Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi

 

BAP

 

2011 - Tamamlanmış

 

44

Ahşap – Polimer Kompozitlerin Üretimi İçin Ekstrüder ve Kurutma Hattı Tasarımı

 

SANTEZ

 

2010 - Tamamlanmış

 

45

Geri Dönüşümlü Polimer Malzemelerin Enjeksiyonunda Kalıntı Gerilmelerin Araştırılması

 

BAP

 

2008 - Tamamlanmış

 

46

Negatif Talaş Açılı Takım İle Ortogonal Talaş Kaldırmada Metal Akışı ve Durgun Bölgenin Araştırılması

 

BAP

 

2008 - Tamamlanmış

 

47

NiTi Şekil Hafızalı Alaşım Üretimi ve Şekil Hafıza Etkisinin Araştırılması

DPT

2008 - Tamamlanmış

 

48

NiTi Şekil Hafızalı Alaşımlarda Mekanik Özellikler ve Termoelastik Dönüşümler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Şekil Hafıza Etkisinin Optimizasyonu

 

BAP

 

2007 - Tamamlanmış

 

49

Alüminyum Alaşımlarından Uçak Parçalarının Dökümü İçin Vakum Doldurmalı Döküm ve Ergitme Yönteminin Geliştirilmesi

 

DPT

 

2002 - Tamamlanmış

 

50

Yüksek Manganlı Çeliklerin Sıcak Talaşlı İşlenmesinde Takım Geometrisinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Takım Ömrüne Etkisi

 

BAP

 

1992 - Tamamlanmış

51

Bilgisayar Denetimli Tezgahların Hareket İletim ve Kontrol Sistemlerinde Yeni Tasarımlar

BAP

1989 - Tamamlanmış